รูปภาพ
ปาล์มสวีทรีสอร์ท เลขที่ 115/3 หมู่ 2 ต.บางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทร. 077-631111 แฟกซ์. 077-631112 จองห้องพักล่วงหน้า : 096-6533256 อีเมล์ : palmsweetresort@hotmail.com เว็บไซต์ : www.palmsweetresort.com